Founding Partners

Khanh Trầnavatar
Khanh Trần Managing Partner
Tú Ngôavatar
Tú Ngô General Partner

Investment Team

Bobby Liuavatar
Bobby Liu Director Of Entrepreneur-In-Residence
Nam Lêavatar
Nam Lê Principal
Trang Nguyễnavatar
Trang Nguyễn Associate

Operations Team

Hoàng Anh Ngôavatar
Hoàng Anh Ngô Senior Admin Officer
Phương Anh Ngô avatar
Phương Anh Ngô Legal Counsel
Khuê Phanavatar
Khuê Phan Strategic Projects
Lâm Phạmavatar
Lâm Phạm Legal Associate
Office

17 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Follow us